Events 10/1/2022 - 10/31/2022

 • 1/10
  Saturday
 • 2/10
  Sunday
 • 3/10
  Monday
  Plavání
  07:55 - 10:45 Zdokonalování plaveckých dovedností
  Evropský den jazyků
  07:55 - 13:30 Žáci představují vybrané evropské země ve svých stáncích.
  Plavání
  10:30 - 13:00 Zdokonalování plaveckých dovedností
 • 4/10
  Tuesday
  Beseda s pracovníkem IPS ÚP Nymburk
  07:55 - 10:45 Předání informací k přijímacímu řízení, seznámení s možnými obory studia
  Exkurze Magna Nymburk
  10:00 - 15:40 Komentovaná prohlídka výrobního závodu, seznámení s různými druhy profesí
  Projektový den "Světový den zvířat"
  13:00 - 14:30 Projektový den ve školní družině a klubu "Světový den zvířat".
 • 5/10
  Wednesday
  Mediální kurz
  Exkurze Český rozhlas
  Beseda s pracovníkem IPS ÚP Nymburk
  07:55 - 10:45 Předání informací k přijímacímu řízení, seznámení s možnými obory studia
  Evropský den jazyků
  07:55 - 11:40 Žáci se seznamují se sousedy ĆR.
  Přírodovědná výprava
  07:55 - 13:30 Výprava do loučeňského lesa - orientace v krajině, poznáváme houby, chráníme přírodu
 • 6/10
  Thursday
  Exkurze Národní muzeum v Praze
  Návštěva s komentovanou prohlídkou na téma ,,Biodiverzita živočichů"
  Exkurze - Knihovna Nymburk
  07:55 - 10:45 Seznámení s knihovnou
  Beseda s pracovníkem IPS ÚP Nymburk
  07:55 - 10:45 Předání informací k přijímacímu řízení, seznámení s možnými obory studia
  Exkurze - ZOO Chleby
  07:55 - 13:30 Prohlídka ZOO s průvodcem
  Beseda s pracovníkem IPS ÚP Nymburk
  10:55 - 13:30 Předání informací k přijímacímu řízení, seznámení s možnými obory studia
 • 7/10
  Friday
  Exkurze - Národní muzeum v Praze
  Návštěva s komentovou prohlídkou na téma "Biodiverzita živočichů"
 • 8/10
  Saturday
 • 9/10
  Sunday
 • 10/10
  Monday
  Mediální kurz
  Exkurze ČTK
  Plavání
  07:55 - 10:45 Zdokonalování plaveckých dovedností
  SCIO TESTY
  07:55 - 13:30 Testování SCIO 6.tříd (matematika, český jazyk,anglický jazyk, obecné studijní předpoklady).
  Plavání
  10:30 - 13:00 Zdokonalování plaveckých dovedností
  Exkurze Burza škol Kolín
  12:45 - 13:30 Návštěva výstavy středních škol
  Podzimní soutěž ŠD
  13:00 - 14:30 Podzimní soutěž ve školní družině a klubu.
 • 11/10
  Tuesday
  Archeopark Ledčice
  07:30 - 14:00 Archeopark Ledčice - vzdělávací program
  SCIO TESTY
  07:55 - 13:30 Testování SCIO 6.tříd (matematika, český jazyk,anglický jazyk, obecné studijní předpoklady).
  Podzimní soutěž ŠD
  13:00 - 14:30 Podzimní soutěž ve školní družině a klubu.
 • 12/10
  Wednesday
  SCIO TESTY
  07:55 - 13:30 Testování SCIO 6.tříd (matematika, český jazyk,anglický jazyk, obecné studijní předpoklady).
  Podzimní soutěž ŠD
  13:00 - 14:30 Podzimní soutěž ve školní družině a klubu.
 • 13/10
  Thursday
  Divadelní představení - Kocour v borách
  10:00 - 11:40 Žáci dodržují pravidla slušného chování během představení. Kulturní zážitek.
  Hálkovo divadlo
  10:00 - 11:40 Představení Kocour v botách
  Podzimní soutěž ŠD
  13:00 - 14:30 Podzimní soutěž ve školní družině a klubu.
 • 14/10
  Friday
 • 15/10
  Saturday
 • 16/10
  Sunday
 • 17/10
  Monday
  Plavání
  07:55 - 10:45 Zdokonalování plaveckých dovedností
  Plavání
  10:30 - 13:00 Zdokonalování plaveckých dovedností
  Projektový týden "Dráček"
  13:00 - 14:30 Projektový týden "Dráček" ve školní družině a klubu. Součástí projektového týdne bude také "Drakiáda". Přesný termín drakiády v daném oddělení najdete na nástěnce ŠD.
 • 18/10
  Tuesday
  Projektový den
  07:55 - 11:40 Podzimní den
  Projektový den
  07:55 - 12:35 Podzimní den
  Projektový týden "Dráček"
  13:00 - 14:30 Projektový týden "Dráček" ve školní družině a klubu. Součástí projektového týdne bude také "Drakiáda". Přesný termín drakiády v daném oddělení najdete na nástěnce ŠD.
 • 19/10
  Wednesday
  Projektový týden "Dráček"
  13:00 - 14:30 Projektový týden "Dráček" ve školní družině a klubu. Součástí projektového týdne bude také "Drakiáda". Přesný termín drakiády v daném oddělení najdete na nástěnce ŠD.
 • 20/10
  Thursday
  Přehlídka středních škol
  11:50 - 13:30 - pravidelná "burza škol" v SOŠ a SOU Nymburk (9 - 16 hod.) - žáci 9. tříd končí vyučování v 11.40 hod, aby měli možnost individuální návštěvy této akce (prosím zapsat do IK)
  Exkurze - burza škol
  11:50 - 13:30 Návštěva burzy středních škol
  Projektový týden "Dráček"
  13:00 - 14:30 Projektový týden "Dráček" ve školní družině a klubu. Součástí projektového týdne bude také "Drakiáda". Přesný termín drakiády v daném oddělení najdete na nástěnce ŠD.
 • 21/10
  Friday
  Projektový týden "Dráček"
  13:00 - 14:30 Projektový týden "Dráček" ve školní družině a klubu. Součástí projektového týdne bude také "Drakiáda". Přesný termín drakiády v daném oddělení najdete na nástěnce ŠD.
 • 22/10
  Saturday
 • 23/10
  Sunday
 • 24/10
  Monday
  Plavání
  07:55 - 09:35 Zdokonalování plaveckých dovedností
  Plavání
  10:30 - 13:00 Zdokonalování plaveckých dovedností
 • 25/10
  Tuesday
  Návštěva Městské knihovny
  08:50 - 11:40 Žáci se seznamují s chodem knihovny
 • 26/10
  Wednesday
  Upozornění ze školní jídelny
  Žádný ze zaměstnanců není na tento den přihlášen ke stravování. V případě zájmu si oběd přihlaste v aplikaci strava. Výdej 11:00 - 11:30 hodin. Svačina tento den není. Děkujeme
 • 27/10
  Thursday
  Upozornění ze školní jídelny
  Dnes 27.10.2022 do 14:00 hodin je poslední možnost změny a odhlášení stravy na pondělí 31.10.2022 v aplikaci strava. Děkujeme za pochopení.
  Upozornění ze školní jídelny
  Žádný ze zaměstnanců není na tento den přihlášen ke stravování. V případě zájmu si oběd přihlaste v aplikaci strava. Výdej 11:00 - 11:30 hodin. Svačina tento den není. Děkujeme
 • 28/10
  Friday
 • 29/10
  Saturday
 • 30/10
  Sunday
 • 31/10
  Monday
  Plavání
  07:55 - 09:35 Zdokonalování plaveckých dovedností
  Primární prevence "Semiramis"
  07:55 - 10:45 Primární prevence vedená lektorkami Semiramis. Třídní učitelka vykonává dohled ve třídě.
  Primární prevence "Semiramis"
  10:55 - 13:30 Primární prevence vedená lektorkami Semiramis. Třídní učitelka vykonává dohled ve třídě.

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"